Perässähiihtävän edelläkävijän sivun uusin päivitys tänään: 
perjantaina helmikuun 31 päivänä 2022 (kello 25.61 piraatti-rolex ”edelläkävijän” aikaa)Piratismi / plagiointi / luvaton kopiointi on varastamista.
VARASTAMINEN ON RIKOS. RIKOKSESTA RANGAISTAAN.
- TAVALLA TAI TOISELLA

ONKO SUOMESSA PLAGIOINTI KOTIMAISEMPI UROTEKO, 
KUIN KIINASSA KOPIOIINTI ?

Näillä tietosivuilla varoitetaan huonojen kopioiden ja plagiaattien, orjallisten jäljitelmien, piraattikopioiden, kopion kopioiden, tuoteväärennösten, jäljitelmämuotikkeiden, harkkojen styroksikopioiden, norkkiharkkojen, valepalikoiden jne styroksiviritysten kuten Söhlöxx, Hölmöx, Sekulix, Keplox, Hepulix- ym kopio- ja valeharkkojen pahaa aavistamattomille kuluttajille, asiakkaille, ostajille, rakentajille ja asukkaille JA rehellisyydestä vähemmän väliitävien suosimista vakakavista ongelmista ja vaaroista sekä niistä johtuvista talopainajaisista sekä näytetään varoittavia esimerkkejä aiheesta ja sen vierestä. 
Sinä valitset itse omat ongelmasi ja murheesi - ja sinä kärsit kopio-ongelmista itse, ei niiden kaupustelija joka ei joudu kopiotalossasi asumaan, kukaan e voi pakottaa sinua ostaman reilua Suomalaista allkuperäistuotetta pirattikopion asemesta. Suosimalla piraattia pönkität harmaata taloutta. 
Mutta kuten eräskin piraatti sanoi:
Saahan autoja myydä kuka tahansa ... niinpä, mutta ei vatastettuja autoja...

                  
Tämäkin valevolvo merkkinen on melkein mersu, vaikka on oikeasti vain pelkkä lada- eikä ole välttänyt lain pitkää kouraa:
on ansainnut oikein kolmekin sakkolappua! 
Harkkojen ja rakennustavaroiden erilaisia laatu- ympäristö- kosteus- luonto-, eko jne mitä milloinkin muodissa on -sertifikaatteja, merkkejä ja todistuksia saa netistä kopioitua ja kaverilta ostettua niin pljon kuin haluaa ja kukkarossa rahaa riittää... tai yhtä hyvin voit kirjoittaa ne itse ilmatteeksi - ja täydestä käy!

Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 6 Tekijänoikeuden erityiskysymyksiä:

Mitä tekijänoikeuden rikkomisesta voi seurata?
Tekijänoikeuden rikkomisen seuraamuksista on säädetty tekijänoikeuslain 7. luvussa sekä rikoslain 49. luvun 1 §:ssä. Tämä johtuu siitä, että nykyisin on pyritty kokoamaan rikoslakiin kaikki säädökset vakavista rikoksista, ja muissa laeissa on säädöksiä vain lievemmistä rikkomuksista, joista ei voi seurata vankeustuomiota.
Kyseeseen tuleva rikosnimike on tekijänoikeusrikkomus tai tekijänoikeusrikos. Jälkimmäinen tulee kyseeseen, jos on toimittu ansiotarkoituksessa ja on aiheutettu huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle.
Seuraamuksena voi olla yksi tai useampia seuraavista:
	•	sakkoa tai, jos kyseessä on tekijänoikeusrikos, joko sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta;
	•	tekijälle maksettava ”kohtuullinen hyvitys” (57 §:n 1 mom.);
	•	tekijälle maksettava korvaus (57 §:n 2 ja 3 mom.);
	•	teoskappaleen ja sen valmistukseen käytetyn apuvälineen hävittäminen ja eräät muut näihin esineisiin kohdistuvat seuraamukset (58 §).
Lisäksi voidaan rikoksia yleisesti koskevien säädösten (rikoslain 10. luvun) perusteella tuomita rikoksessa käytetyt välineet ja rikoksella saavutettu hyöty valtiolle menetettäväksi. Tämä voi koskea myös mm. tietokonetta.
Edellä mainittu ”kohtuullinen hyvitys” liittyy ns. ankaraan (objektiiviseen) vastuuseen, joka ei riipu tahallisuudesta tai tuottamuksesta. Toisaalta lain tulkinta on erinäisten vaiheiden jälkeen asettunut sellaiseksi, että hyvityksenä maksettava summa on enintään normaali lisenssimaksu, mahdollisesti sitä merkittävästi pienempi, ks. erityisesti KKO 1999:115. (Tällöin ajatellaan teoksia, esimerkiksi tietokoneohjelmia, joiden lisenssejä yleisesti myydään. Muissa tapauksissa tulkintakysymys muodostuisi varmaankin varsin ongelmalliseksi.)
Jos on toimittu tahallisesti tai tuottamuksellisesti, voidaan hyvityksen lisäksi tuomita maksamaan varsinaista vahingonkorvausta. Lisäksi tulee kyseeseen rangaistukseen tuomitseminen, jos tekijänoikeutta on loukattu ”tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta” (56a §). Tässä esiintyvien termien merkitystä rikosoikeudessa käsittelee Jouni Heikniemen kirjoitus Tahallisuudesta ja huolimattomuudesta.
Oikeuskäytännössä tekijänoikeuden loukkaamisesta tavallisimmin tuomittu rangaistus on ollut sakko, mutta vankeustuomioitakin on annettu, myös ehdottomina.
Yleisten oikeusperiaatteiden kannalta on varsin erikoista, että tietokoneohjelman kopiointi yksityiseenkin käyttöön ilman tekijän lupaa on tekijänoikeuslaissa nimenomaisesti kielletty (12 §), mutta samassa laissa on toisaalla säädetty, että sellaista tekoa ei pidetä tekijänoikeusrikkomuksena (56a §). Koska kyseeseen ei voine tulla myöskään rikoslain tekijänoikeusrikossäädöksen soveltaminen, sellainen teko on toisaalta laissa nimenomaisesti kielletty, toisaalta nimenomaisesti jätetty rangaistavuuden ulkopuolelle. Asia on enemmänkin periaatteellinen kuin käytännöllinen, sillä puheena olevasta teosta voidaan tuomita hyvitykseen ja mahdollisesti myös korvaukseen, joka käytännössä voi olla merkittävämpi seuraamus kuin pieni sakko.
Seuraava osa: Mitä tehdä, kun tekijänoikeuttani on loukattu?


SIIS KATSO JA KAUHISTU SEURAAVIA SIVUJA ! DO NOT TRY THIS AT HOME
                                https://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/index.htmlhttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L7http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L49http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L7P57http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L7P57http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L7P58http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L10http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1999/19990115http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L7P56ahttp://www.heikniemi.fi/http://www.heikniemi.fi/kirj/jur/rikos/tahhu.htmlhttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L2P12http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L7P56ahttps://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/6.8.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6shapeimage_2_link_7shapeimage_2_link_8shapeimage_2_link_9shapeimage_2_link_10shapeimage_2_link_11shapeimage_2_link_12shapeimage_2_link_13